Kimono: White Pattern Chasuble #3

Black Stoneware
Imprinted White Slip