Kimono: Black Hieroglyphic #1

White Stoneware
Imprint with Black Underglaze