High Collar Kimono

Black Stoneware with white Slip